חיפוש
Generic filters
Exact matches only
ראשי
מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

עודכן ביום 18.12.2018

התנאים שלהלן מפרטים את עיקרי מדיניות הפרטיות הנוהגת על ידי דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ (להלן: "דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ") באתר האינטרנט הנמצא בבעלות דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ ומופעל על ידה, תחת שם המתחם: https://www.domicile.co.il על כל חלקיו, לרבות חלקים, אזורים או מדורים של האתר ו/או שירותים הניתנים באתר ו/או אפליקציות ו/או יישומים ייעודיים של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ, קיימים ו/או עתידיים, אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות או שמות מתחם (domain) ותתי שמות מתחם (sub-domains) דומים (להלן ייקרא ביחד ולחוד: "האתר").
בין השאר, את האופן שבו דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ אוספת ומשתמשת במידע הנמסר לה ו/או שנאסף על ידה במסגרת הגלישה ו/או השימוש באתר (להלן: "מדיניות הפרטיות").
האמור במדיניות הפרטיות מנוסח בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד, אולם מתייחס לגברים ולנשים כאחד. מדיניות פרטיות זו, תחול על כל שימוש באתר באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר  (טלפון נייד, טאבלט וכדומה).

המידע שנאסף על ידי דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ

דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ אוספת ומאחסנת מידע על המשתמשים באתר כמפורט להלן:
מידע הנמסר באתר ביוזמת המשתמש בעת השימוש באתר ייתכן ודומיסיל יבוא ויצוא בע"מ תאסוף אודותייך מידע מזהה- אישית. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם המידע נמסר על ידך ביודעין במהלך פעולות הרישום המבוצעות על ידך באתר (לדוגמא, בעת מילוי טופס ליצירת קשר באתר ו/או טופס בקשה להצטרפות לרשומות התפוצה של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ בניוזלטר). מידע זה יכלול, בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, כתובת, דרכי יצירת קשר לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, אותם תבחר להעביר לדומיסיל יבוא ויצוא בע"מ.
מידע הנצבר על פעילות המשתמש באתר כאשר נעשה שימוש באתר, דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ אוספת באופן אוטומטי (- כלומר, מבלי שתיעשה כל פעולה של מסירת מידע על ידי המשתמש) מידע אודות הגלישה שלך באתר (לדוגמא, העמודים בהם צפית, המדורים בהם גלשת, מוצרים ושירותים שהתעניינת בהם, תוכן שצפית בו באתר וכדומה) וכן מידע אודות המחשב ו/או כל מכשיר אחר שלך (טלפון נייד, טאבלט וכדומה) שבאמצעותו גלשת לאתר, כולל כתובת IP של המשתמש וכדומה. דרכי האיסוף של המידע כאמור כוללות שימוש ביישומים הצוברים מידע (עוגיות קבצי cookie) – מדיניות השימוש בקבצי Cookie של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ זמינה לעיונך במסמך זה תחת מדיניות השימוש בקבצי Cookie.
המידע שתמסור אודותיך בעת השימוש באתר יישמר במאגר המידע של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ ובאחריותה, והינך מאשר לדומיסיל יבוא ויצוא בע"מ להחזיק את המידע אודותיך במאגר כאמור.

השימוש במידע

השימוש במידע כאמור, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת למטרות המפורטות להלן: ליצירת קשר איתך (במקרה הצורך) לשם אספקת מידע נוסף המבוקש על ידך; לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים המוצעים באתר; לצורך ניתוח סטטיסטי פנימי על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה; לשם התפעול השוטף, הניהול והפיתוח של האתר; לשליחת דיוור אינפורמטיבי במסגרת הניוזלטר או חומר פרסומי בנוגע למוצרים של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ (כמפורט להלן) מעת לעת ולפי שיקול דעתה של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ; ו/או לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.

דיוור ישיר וחומר פרסומי

בכפוף להסכמתך המפורשת בעת מילוי טופס ליצירת קשר כפי שמוצג באתר, דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ תהא רשאית להשתמש בנתונים שלך כדי לשלוח אליך מעת לעת, באמצעות דואר, דוא"ל או מסרונים לטלפון הנייד, דיוור אינפורמטיבי ומידע שיווקי ופרסומי מטעם דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ ("חומר פרסומי"). יובהר כי במידה וסימנת כי הנך מאשר קבלת חומר פרסומי, בכל עת יהיה באפשרותך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ באמצעות לחיצה על כפתור "הסר מרשימת תפוצה זו" שיופיע בכל הודעת מייל שתישלח אליך. במידה וההסרה לא צלחה, תוכל לפנות בכתב לשירות לקוחות של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ דרך האתר בלינק: /https://www.domicile.co.il/contact-us

מסירת מידע לצדדים שלישיים

דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ תעביר מידע לצדדים שלישיים המפורטים להלן (ככל שרלוונטי באופן שוטף וכדי לממש את מטרות השימוש במידע כמפורט במדיניות זו): לצדדים שלישיים המספקים לדומיסיל יבוא ויצוא בע"מ שירותים שונים הקשורים לתפעול ופיתוח האתר; לצדדים שלישיים המפעילים את שירותי הדיוור מטעם דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ (בכפוף להסכמתך בעת מילוי טופס באתר כמפורט להלן); לכל גוף מוסמך על פי דין, במידת הצורך; לתאגיד חדש או אחר- במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ עם גוף אחר או עם פעילותו של צד שלישי.
דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ לא תעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע כלשהו אודותייך, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. אם נתת את הסכמתך לכך (לרבות לצורך קבלת דיוור אינפורמטיבי וחומר פרסומי במסגרת מילוי טופס ליצירת קשר כפי שמוצג באתר);
 2. במקרה שתפר את תנאי השימוש ו/או אם תבצע באמצעות אתר, או בקשר עמו, פעולות האסורות על פי דין (לרבות פעולות שלפי שיקול דעת של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ יש בהן כדי לסתור כל דין), או ניסיון לבצע פעולה כאמור. מובהר כי דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ תהא רשאית למסור מידע מזהה אישית אודותיך ככל הנדרש לפי כל דין, לרבות ומבלי לגרוע, מקום בו יינתן צו שיפוטי או מנהלי למסירת פרטיך או המידע אודותיך כאמור לצד שלישי כלשהו;
 3. במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, מכל מין וסוג שהוא, אם יהיו, בינך לבין דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ ו/או מי מטעמה;

פרקטיקה נהוגה על ידי צדדים שלישיים

מדיניות הפרטיות שפורטה לעיל אינה חלה על מידע הנאסף על ידי ספקי מידע ושירותים, מפרסמים, אתרי אינטרנט אחרים, יחידים ו/או חברות אשר דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ אינה בעלת שליטה בהם, אינה מפעילה ו/או מעסיקה אותם ואינה מנהלת אותם. יודגש כי דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ אינה אחראית ואינה יכולה להיות אחראית על מידע שכזה או על מדיניות הפרטיות של אתרי אינטרנט להם עשוי להיות קישור מהאתר ו/או אתרי האינטרנט אשר מכילים בתוכם קישור לאתר, ולגביהם חלה מדיניות הגנת פרטיות נפרדת כפי שנקבעת על ידם.
ההחלטה לגשת לאתר צד שלישי כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים, עליך לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם. מומלץ לבדוק את מדיניות הגנת הפרטיות של כל צד שלישי לפני שתעביר אליהם את הנתונים האישיים שלך.

אבטחת מידע

דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע המקובלים בשוק. חשוב לזכור כי למרות שמערכות ונהלים אלה מצמצמים במידה ניכרת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי המערכת, אין בהם בטחון- מוחלט. בהתאם, אין באפשרותה של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ להתחייב כי אתר ו/או השירותים המוצעים דרך באתר יהיו מוגנים באופן מלא מפני גישה בלתי מורשית–.

זכויות המשתמש במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1891, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או- – – על ידי אפוטרופוסו, במידע עליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע. לפיכך, אם תרצה לשנות מידע המזהה אותך אישית, אנא פנה אלינו באמצעות אפשרות ה"צור קשר" באתר בכתובת האינטרנט : /https://www.domicile.co.il/contact-us וציין בו כי אתה מעוניין לשנות את המידע.
בנוסף, אם וככל שהמידע שבמאגרי דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר(" פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1891 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך- – יימחק ממאגר המידע. דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ תמחק במקרה זה רק מידע הדרוש לה כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל, אולם מידע הדרוש לדומיסיל יבוא ויצוא בע"מ לשם ניהול עסקיה יוסיף להישמר במאגריה של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ על פי- דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

שינויים במדיניות הפרטיות

תשומת לבך מופנית לכך כי דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ שומרת על זכותה לשנות, מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות לעיל. אם יבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלה יפורסמו בעמוד זה באתר, כעדכון למסמך זה, בו נעדכן את תאריך העדכון האחרון המופיע בראש מסמך זה, כך שבכל עת תדע מהם התנאים העדכניים. בהתאם, מומלץ להקפיד ולבקר מפעם לפעם בדף זה על מנת להתעדכן בשינויים אלו ולעיין בתנאי מדיניות הפרטיות.

כללי

על מדיניות פרטיות זו ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בהצהרה ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל אביב יפו. – –

צור קשר

במקרה של שינוי בפרטים האישיים שלך, או לבירורים לגבי האופן שבו אנחנו עושים שימוש במידע אודותיך, או אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ, אנא פנה אלינו באמצעות אפשרות ה"צור קשר" באתר בכתובת האינטרנט: /https://www.domicile.co.il/contact-us

מדיניות השימוש בעוגיות( קבצי Cookie)

מדיניות שימוש בקבצי Cookie זו (להלן: "מדיניות השימוש בעוגיות"), נועדה ליידע אותך לגבי אופן איסוף המידע אודותיך באמצעות קבצי cookie ו/או טכנולוגיות מעקב דומות, כגון פיקסלים, תמונות גרפיות המכונות web beacon, תמונות GIF שקופות (clear GIF’s), ובאגי אינטרנט (web bugs) להלן יכונו ביחד:
"קבצי Cookie" או "עוגיות", הנעשה בעת ביקורך בכל אחד מאתרי האינטרנט (תחת כל שמות המתחם (domains) לרבות תתי שמות מתחם (sub-domains) ו/או האפליקציות, המצויים בבעלות דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ בע"מ (להלן: "דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ") או המופעלים על ידה, כיום ו/או בעתיד, ובפרט באתר האינטרנט של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ תחת שם המתחם: https://www.domicile.co.il
(להלן יקראו ביחד ולחוד: "האתר"). בהמשך תוכל לקרוא עוד על אודות קבצי Cookie שבשימוש האתר שלנו ולאילו המטרות הם משמשים.
האמור במדיניות זו מנוסח בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד, אולם מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות, מעת לעת וללא צורך בהודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי, את הוראות מדיניות השימוש בעוגיות. בהתאם לכך, מומלץ להקפיד ולבקר מפעם לפעם במדיניות זו על מנת להתעדכן בשינויים ולקבל את המידע העדכני ביותר על עוגיות אלה ואופן השימוש בהם באתר. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר לאחר שינוי בתנאי מדיניות השימוש בעוגיות אשר פורסמו באתר, מהווה הסכמה מלאה מצדך לשינויים ו/או תנאי מדיניות השימוש בעוגיות החדשים שפורסמו באתר.

שים לב: גלישתך ו/או שימושך באתר מהווים את הסכמתך למיקום קבצי Cookie במכשירך ולשימוש בעוגיות באופן ולמען השימושים המצוינים במדיניות זו. אם אינך מעוניין כי יעשה שימוש בקבצי Cookie, אנא עיין באפשרויות העומדות בפניך לניהול העדפותיך בנושא קבצי Cookie המפורטות להלן. 

מהם קבצי Cookie?

קבצי Cookie הם קבצי טקסט קטנים שעשויים להיות ממוקמים בדפדפן המחשב ו/או במכשיר הנייד ו/או בכל מכשיר אחר באמצעותו אתה גולש באתר (להלן: "המכשיר"), ומאפשרים לאתר לזהות באופן ייחודי את הדפדפן שלך או המכשיר שלך בכל פעם שמתבצע ביקור נוסף באותו אתר.

קבצי Cookie נועדים בעיקר לאיסוף מידע אודות הגלישה שלך באתר (לדוגמא, העמודים בהם צפית, המדורים בהם גלשת, וכן מידע אודות המכשיר, כולל כתובת IP שלך וכדומה) וכדי לשמור מידע על המכשיר שלך כך שייזכר לפעם הבאה שתבקר שוב באותו הדף, וזאת לצורך תפעולם השוטף של אתרי האינטרנט ו/או האפליקציות וכדי לשפר את חוויית המשתמש בהם.

אופן השימוש בקבצי Cookie באתר

להלן סוגי קבצי Cookie שמשתמשים באתר:

 • עוגיות עשויות להיות ממוקמות במכשיר שלך על ידי דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ כמפעילת האתר. עוגיות אלו נקראות-
  "עוגיות צד ראשון". עוגיות מסוימות עשויות להיות ממוקמות במכשיר שלך במהלך ביקורך באתר של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ על ידי צד שלישי שאינו דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ. עוגיות אלו נקראות "עוגיות צד שלישי". – לדוגמא, שותף של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ עשוי למקם עוגיית צד שלישי כדי לאפשר שירותים מסויימים (כמו למשל שירותי ניתוח סטטיסטיים) שמספק אותו צד שלישי.
 • עוגיות זמניות (Cookie Session) משמשות, בין היתר, לצורך פעולתו התקינה של האתר. עוגיות אלו מאוחסנות באופן זמני בלבד במהלך הגלישה ונמחקות מהמכשיר של המשתמש כאשר הדפדפן נסגר והמידע על ביקורך לא יישמר.
 • עוגיות קבועות (Cookie Persistent) נשמרות במחשב שלך לתקופה קצובה ולא נמחקות כאשר הדפדפן נסגר וייתכן שהדפדפן שלך יעשה בהן שימוש בביקוריך החוזרים באתר. אנחנו משתמשים בהן כדי לזהות אותך בין הביקורים. קבצים אלו אינם נדרשים על מנת שהאתר יפעל, אבל עשויים לשפר את חוויית המשתמש שלך.
 • עוגיות הכרחיות (Cookie Necessary Strictly) נדרשות להפעלה התקינה של האתר ועל מנת לאפשר לך לגלוש באתר או כדי לספק תכונות מסוימות. אם עוגיות אלה מושבתות, אז אזורים מסוימים באתר לא יעבדו.
 • עוגיות ביצועיות (Cookie Performance) מאפשרות לשפר את הביצועים של האתר ולספק לך חווית משתמש טובה יותר.
 • עוגיות פונקציונליות (Functionality) משמשות לזיהוי ולשמירת העדפותיך כשאתה חוזר לבקר ולגלוש לאתר. קבצי עוגיות פונקציונליים אלה אינם הכרחיים לחלוטין לתפקוד של האתר, אך עם זאת הם מייעלים ומשפרים את חווית המשתמש.
 • עוגיות לשיתוף התוכן של האתר באמצעות מדיה חברתית, מאפשרות למשתמשי מדיה חברתית נבחרת (לדוגמא Google+, Pinterest , LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook ו- YouTube) בהיותם מחוברים למדיה החברתית, לשתף ישירות תוכן מסוים שהם צופים בו באתר שלנו באמצעות לחיצים ולסמנם ב"אהבתי" דרך המדיה החברתית. צדדים שלישיים אלו במדיה החברתית עשויים אף לאסוף פרטיים אישיים ממך למטרותיהם. לדומיסיל יבוא ויצוא בע"מ אין כל השפעה על השימוש שעושים צדדים שלישיים אלו בפרטים האישיים שלך. למידע נוסף בנוגע לקבצי Cookie המוגדרים על ידי צדדים שלישיים במדיה חברתית והמידע שהם אוספים, עיין במדיניות הפרטיות של אותה מדיה חברתית.
 • עוגיות אנליטיות (Cookie Analytics) משמשות לצרכי ניתוח ומחקר סטטיסטי, ובכדי לקבל תמונה ברורה יותר לגבי האופן בו משתמשים המבקרים שלנו באתר, על מנת שנוכל לייעל ולשפר את האתר וכדי להבטיח שאנחנו שומרים על עניין ורלוונטיות. האתר משתמש בשירותים של צדדים שלישיים לצורך כך, ועל מנת לאפשר את השירות שלהם, על צדדים שלישיים אלו לשתול עוגיות אנליטיות באתר. המידע אותו דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ אוספת באמצעות עוגיות אלו, כולל באיזה עמודי אינטרנט צפיתם, מאילו עמודי כניסה/יציאה הופניתם ועזבתם, באיזה סוג פלטפורמה השתמשתם ופרטים נוספים. דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ גם משתמשת בעוגיות אנליטיות לצרכי ניתוח ומחקר שיווקי, כחלק מקמפיין הפרסום המקוון שלנו, כדי ללמוד כיצד המשתמשים מקיימים אינטראקציה עם האתר שלנו לאחר שהוצגו בפניהם פרסומות מקוונות הכוללות גם פרסומות באתרי אינטרנט מצד שלישי. עם זאת, אנו לא נדע מי אתם, והנתונים– מתקבלים בעילום שם בלבד.
 • מלבד השימוש בקבצי Cookie, האתר עושה גם שימוש בטכנולוגיות ניטור ומעקב דומות, בכלל זה תמונות GIF שקופות (clear GIF’s), באגי אינטרנט (web bugs) ואלומות אינטרנט (web beacons) שהן תמונות גרפיות זעירות או אפילו רק פיקסל בודד המועבר למכשירך כחלק מבקשת עמוד אינטרנט או בהודעת אימייל HTML. טכנולוגיות אלו, בין היתר, מונות את מספר המשתמשים המבקרים בדף אינטרנט ספציפי של האתר, אם ממודעות באנר ספציפיות מחוץ לאתר, או מלחיצות על קישורים או על גרפיקה הנכללים בניוזלטרים הנשלחים בדואר אלקטרוני מדומיסיל יבוא ויצוא בע"מ. איננו משתמשים בטכנולוגיה זו כדי לאסוף או לגשת אל המידע האישי שלך. אלא ,אנו משתמשים בטכנולוגיות אלו ככלי לעיבוד נתונים סטטיסטיים מצטברים בנוגע לשימוש באתר.

האפשרויות העומדות בפניך לניהול העדפותיך בנושא קבצי Cookie

שים לב שברירת מחדל ברוב דפדפני האינטרנט מוגדרים באופן אוטומטי לקבל קבצי Cookie, אולם אם אינך מעוניין שימקמו קבצי Cookie על מכשירך, באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך (אם הדפדפן מאפשר זאת) כך שיחסום ו/או ימחק קבצי Cookie או שיתריע בפניך בשעה שקובץ Cookie נשלח. האופן שבו תעשה זאת תלוי בדפדפן האינטרנט שבו הנך משתמש ולכן עליך לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש (או לפנות לאתר האינטרנט של היצרן הרלוונטי של דפדפן האינטרנט שבו אתה משתמש), ושם תוכל לקבל את כל המידע הדרוש לך.
כדי לקבל מידע כיצד להגביל או לחסום את קבצי ה Cookie – בדפדפן מכשיר הנייד שלך, יהיה עלייך לעיין במדריך הרלוונטי לטלפון הנייד.
כדי לסרב לאיסוף נתונים כלשהם על האינטראקציה שלך באתר, המתבצע ע"י צדדים שלישיים, אנא עיין באתרי האינטרנט של צדדים שלישיים אלו לצורך קבלת מידע נוסף.
זכור עם זאת, כי חלקים מסוימים באתר זמינים למשתמש רק באמצעות השימוש בקבצי Cookie ואם תבחר לחסום ו/או למחוק קבצי Cookie יתכן כי חלקים מסוימים באתר לא יהיו זמינים עבורך או שלא יפעלו באופן תקין.
באפשרותך גם למצוא מידע מקיף נוסף אודות קבצי Cookie בכתובת: www.aboutcookies.org .

צור קשר

אם יש לך הערות או שאלות בנוגע לגבי מדיניות השימוש בקבצי Cookie, אנא פנה אלינו באמצעות אפשרות ה"צור קשר" באתר בכתובת האינטרנט-: /https://www.domicile.co.il/contact-us

תנאי שימוש

כללי

תנאי שימוש אלה כפי שיפורטו להלן חלים על הגלישה ו/או השימוש באתר האינטרנט הנמצא בבעלות "דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ בע"מ" ומופעל על ידה, תחת שם המתחם
/https://www.domicile.co.il על כל חלקיו, לרבות חלקים, אזורים או מדורים של האתר ו/או אפליקציות ו/או יישומים ייעודיים של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ, קיימים ו/או עתידיים, אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות או שמות מתחם (domain) ותתי שמות מתחם (sub-domains) דומים (להלן יקראו ביחד ולחוד: "האתר") ובכלל זה בתכנים הכלולים ובשירותים הניתנים באתר, ומהווים הסכם חוקי מחייב בינך לבין דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ (להלן: "תנאי השימוש " ו/או "תנאי שימוש אלה"). תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בכל צורה שהיא ובכל מדיה, קיימת ו/או עתידית, לרבות מחשבים, סמארטפונים, טאבלטים וכדומה. כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי השימוש להלן לפני שתשתמש באתר. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לרבות בתכנים המוצגים בו ו/או בשירותים הניתנים בו, מהווה הסכמה מלאה מצדך לתנאי השימוש, במהדורתם המעודכנת והאחרונה המפורסמת באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש להימנע לכך.
דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי מראש. על כן, על אחריותך הבלעדית לחזור ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר פורסמו באתר, מהווה הסכמה מלאה מצדך לשינויים ו/או לתנאי השימוש החדשים שפורסמו באתר. האמור בתנאי השימוש מנוסח בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד, אולם מתייחס לגברים ולנשים כאחד.

הגבלות על השימוש באתר ותכניו

כל תוכן ו/או מידע מכל מין וסוג אודות דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ ומוצריה, לרבות ללא הגבלה, מידע מקצועי, מאמרים, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, מידע שיווקי, עיצובים, שרטוטים, טכנולוגיות, תהליכים, פרסומות, תמונות, צילומים, סרטונים, גרפיקה וכל חומר אחר, מכל סוג שהוא ובכל פורמט שהוא, המפורסם באתר (להלן: "החומרים"), הינם רכושה של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ (או של מעניק הרישיון שהתיר לדומיסיל יבוא ויצוא בע"מ להשתמש בהם), השומרת לעצמה את כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים בקשר עם חומרים אלו. זכויות אלו כוללות, בין היתר, את כל זכויות היוצרים, הפטנטים, סימני המסחר,סמלי המסחר (logos), עיצוב האתר וכל זכות קניין רוחני ובעלות אחרת בחומרים (למעט חומרים השייכים למעניק הרישיון לדומיסיל יבוא ויצוא בע"מ, לגביהם יש לדומיסיל יבוא ויצוא בע"מ זכויות שימוש).
אין לראות בהוראות תנאי שימוש אלו ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה במסגרת האתר ככזו המעניקה ו/או מעבירה כל זכות שהיא, לרבות זכויות קניין רוחני כלשהן. הנך מסכים שלא להפר מי מהזכויות המנויות לעיל.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב כי, למעט כפי שמותר לך במפורש על פי הסכם זה בנוגע לשיתוף חומרים ברשתות חברתיות כמפורט להלן, לא תעתיק, תציג בפומבי, תשכפל, תעלה, תפרסם, תעביר או תפיץ בצורה אחרת, כל חומר או חלק מהאתר. שים לב, בחלקים באתר בהם רשומה הרשאה ספציפית לכך, באפשרותך להוריד עותק בודד למחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכד') ו/או לשלוח עותק באמצעות דוא"ל של החומרים המופיעים בחלק זה, ובחלק זה בלבד. השימוש שיעשה בחומרים אלו יוגבל לשימוש פרטי, לא מסחרי, ובתנאי שלא יעשה כל שינוי בזכויות היוצרים בפרט ובזכויות הקנייניות בחומרים- אלו בכלל. כל שינוי בחומרים ו/או שימוש בחומרים שלא למטרות שצוינו לעיל, לרבות אך מבלי לגרוע, שימוש בחומרים אלו בכל אתר אחר ו/או בכל רשת מחשבים אחרת הינו אסור בהחלט, ויהווה כהפרה של זכויותיה של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ (לרבות זכויות היוצרים וזכויות הבעלות שלה).

שיתוף חומרים ברשתות חברתיות

בכפוף לכך שלא תפר זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, הנך רשאי, במסגרת גלישתך באתר, באמצעות שירותי צד שלישי, לשתף חלק מהחומרים ברשתות חברתיות שונות כגון: פייסבוק, טוויטר וכיו"ב (להלן: "רשתות חברתיות"). דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ תהא רשאית להסיר ו/או להוסיף אפשרויות שיתוף באמצעות רשתות חברתיות לפי שיקול דעתה הבלעדי. פרסום החומרים ברשתות החברתיות, יהיה כפוף לתקנון ותנאי השימוש באותן רשתות חברתיות בנפרד מתנאי שימוש אלה, ובאחריותו של הגולש המשתף באמצעות רשתות חברתיות.

פטנטים

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי מוצריה של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ ו/או מוצריהם של מי מטעמה, הטכנולוגיות והתהליכים המאוזכרים ו/או מפורסמים באתר רשומים כפטנטים, ו/או מהווים סודות מסחריים, ו/או מהווים זכות קניינית אחרת. לפיכך, דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכויות האמורות לעיל, ואין לראות בהוראות תנאי שימוש אלו ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה במסגרת האתר ככזו המעניקה ו/או מעבירה כל זכות בפטנטים ו/או זכויות קנייניות כאמור.

סימני מסחר
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי כל סימני המסחר הכלולים באתר, לרבות " דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ "ו "domicile"- סמלי המסחר (logo) של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ, הינם סימני מסחר של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ. לפיכך, דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ שומרת לעצמה את הזכויות האמורות לעיל, ואין לראות בהוראות תנאי שימוש אלו ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה במסגרת האתר ככזו המעניקה ו/או מעבירה כל זכות בנוגע לשמות, לסימנים ו/או לסמלי מסחר (logos).

מדיניות דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ בנוגע להפרת זכויות יוצרים

דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ מחויבת להגן על בעלי זכויות יוצרים ועושה זאת על ידי שמירה על הוראות החוק הנוגעות לעניין זה. הודעות הקשורות להפרת זכויות קניין רוחני המתקיימת במסגרת האתר יש להפנות באמצעות אפשרות ה"צור קשר" באתר בכתובת האינטרנט: /https://www.domicile.co.il/contact-us

דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ תתייחס לכל פניה כאמור, ותבצע את הפעולות הדרושות בהתאם להוראות החוק הרלוונטי. כאשר תתקבל הודעה כאמור, דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ תסיר מיידית את התוכן המפר ו/או את הקישור לתוכן מפר זה מהאתר.

הורדות
כל הורדה (downloading) של עזרים, מידע ו/או קבצים שתתבצע באמצעות האתר תעשה על אחריותך בלבד, דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ אינה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם למחשב ו/או לכל מכשיר אחר (טלפון נייד ,טאבלט וכד') שלך ולמידע המצוי בהם כתוצאה מהורדות אלו.

קישורים לאתר

אלא אם אושר אחרת בהסכם כתוב או על ידי הסכמה ספציפית של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ, כל קישור שיעשה לאתר יבוצע בדרך הבאה :

 1. הקישורים לאתר לא יציעו, בכל דרך שהיא, או יציגו מצג כלשהו שלפיהם דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ קשורה לאדם כלשהו ו/או יישות כלשהי, או שדומיסיל יבוא ויצוא בע"מ מאמצת ו/או מממנת מוצר ו/או שירות כלשהם.
 2. ההופעה, המיקום וכל מאפיין אחר של הקישור לאתר לא יהיו כאלו שיפגעו ו/או יפחיתו משמה הטוב ומסימני המסחר של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ.
 3. כל הקישורים לאתר יהיו אך ורק לדף הבית בכתובת האינטרנט https://www.domicile.co.il ולא לדפים אחרים המצויים בתוך האתר שאינם בדף הבית (קישורים עמוקים).
 4. אין להציג את האתר, על ידי כל לחיצה על איזה מבין הקישורים לאתר, בתוך מסגרת (frame) של האתר ממנו מתבצע הקישור, או כל אתר שהוא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסכמות לעיל בכל זמן שהוא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

כתב ויתור

האתר וכל התכנים הקשורים באתר מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כמות שהם (Is As) וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז. בהתאם למידה האפשרית המותרת על פי חוק, לא תחול על דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ כל אחריות שהיא, במפורש או במרומז, לרבות אחריות בקשר עם תקינותו הטכנית של האתר, הפרה של זכויות והתאמת האתר למטרות מסוימות ו/או אנשים מסוימים.
דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ אינה ערבה לכך שהחומרים והתכנים המוצגים באתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם או מבלי הפסקות, יתקיימו ללא טעויות ויהיו נקיים מוירוסים ו/או מרכיבים הרסניים ו/או זדוניים אחרים.
דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ אינה אחראית ו/או אינה מעניקה כל הבטחה שהיא בקשר עם השימוש ו/או התוצאות מהשימוש בחומרים ו/או התכנים באתר, וזאת מבלי לגרוע, בנוגע לנכונותם, לדיוקם, למהימנותם ועוד. הנך אחראי על נקיטת כל האמצעים הנחוצים שהינך מאמין כי יגנו עלייך מפני כל תביעה, נזק ו/או הפסד אשר היו עלולים להיגרם כתוצאה משימושך ו/או הסתמכותך על האתר ועל החומרים המצויים בו.
שים לב כי האפשרות להחריג חלקים מכתב ויתור זה אסורה בחלק מתחומי השיפוט. על כן, ייתכן כי חלק מההגבלות האמורות לעיל אינן חלות עלייך.

היעדר אחריות

דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ ומי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה וחברות קשורות עמה) אינם אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, וכן לא יחובו כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עיכוב ביצוע או אי יכולת להשתמש ואובדן נתונים ו/או אובדן רווחים הנובע מעיכוב או אי יכולת להשתמש באתר ו/או ככלל בקשר עם השימוש באתר לרבות בכל שירות ו/או- תוכן ו/או מוצר הכלול ו/או זמין באתר, או בשל טעויות, אי דיוקים, מחדל, פגם, פירצת אבטחה ו/או כל כשל באתר של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ. שים לב כי האפשרות להחריג חלקים מהגבלת אחריות זו אסורה בחלק מתחומי השיפוט. על כן, ייתכן כי חלק מההגבלות האמורות לעיל אינן חלות עלייך.

שיפוי

הנך מסכים ומתחייב להגן ולשפות באופן מלא את דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך.

תכנים של צדדים שלישיים

יתכן כי במסגרת האתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט ו/או משאבי אינטרנט ו/או רשתות חברתיות ו/או מקורות אחרים חיצוניים לאתר. דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ אינה ולא תהא אחראית לזמינותם של האתרים או המקורות כאמור, כל טענה בנוגע לשירותים ו/או משאבים ו/או קישורים כאמור, תופנה כלפי הצדדים השלישיים המספקים אותם. לתשומת ליבך, כל הדעות, העצות, ההצהרות, ההצעות ו/או כל מידע אחר המוצג על ידי צדדים שלישיים אלו, הינם דעתם הבלעדית של צדדים שלישיים אלו, ואינם משקפים את המלצותיה ו/או דעתה של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ לענייניים אלו.

מידע פרסומי / אי שידול

יש לציין כי עצם פרסומו של מסר פרסומי באתר, אשר אינו קשור למוצרים, לתהליכים ו/או לשירותים של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ, אינו מהווה ולא יחשב כמהווה כל מתן חסות, המלצה, תמיכה או עידוד מצד דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ בקשר לתוכן המסר הפרסומי.

חסימת גישה לאתר 

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות על פי כל דין, דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת ללא הודעה מוקדמת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, להגביל ו/או לחסום את גישתך לאתר ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש, כולל בין היתר בשל סיבה או תקלה טכנית בתפעול האתר ו/או הפרה של תנאי השימוש ו/או שימוש באתר (או בשירותים הנמצאים בו) אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם לתנאי שימוש אלו.

שינויים באתר

דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר ו/או כל חלק ממנו וכל היבט אחר הכרוך בכך, ללא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים – כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ בקשר עם השימוש באתר זמינה לעיונך במסמך זה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

שונות

הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינו דיני מדינת ישראל.
לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או- שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה. אם יוחלט כי הוראה מכלל הוראות תנאי שימוש אלו אינה תקפה ו/או אינה אכיפה אזי הוראה זו תחשב במבוטלת ונפרדת מתנאי שימוש אלו, ולא תביא לפסילתם ו/או אי אכיפתם. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך ובין דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ בנוגע לאמור בהם, כמו כן, אין לשנות תנאי שימוש אלו, בשום דרך שהיא, מלבד זו האמורה לכך בתנאי השימוש. דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ תהא רשאית להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה, כולן או חלקן, באופן חופשי וללא הגבלה לפי שיקול דעתה. כל ויתור מצידה של דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ בנוגע להפרה של הוראות תנאי שימוש אלה לא תהווה ויתור בקשר עם הפרה אחרת בין אם דומה ובין אם שונה מהפרה שעליה הביעה דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ את ויתורה כאמור.

צור קשר

אם יש לך הערות או שאלות בנוגע לתנאי השימוש של האתר, אנא פנה אלינו באמצעות אפשרות ה"צור קשר" באתר בכתובת האינטרנט: /https://www.domicile.co.il/contact-us