מגירות GRASS

מגירה SCALA עם דופן בגובה 250 מ
מגירה SCALA עם דופן בגובה 250 מ"מ,
מגירה SCALA עם דופן בגובה 186 מ
מגירה SCALA עם דופן בגובה 186 מ"מ, CRYSTAL PLUS
מגירה SCALA עם דופן בגובה 186 מ
מגירה SCALA עם דופן בגובה 186 מ"מ
מגירה SCALA עם דופן בגובה 122 מ
מגירה SCALA עם דופן בגובה 122 מ"מ
מגירה SCALA עם דופן בגובה 90 מ
מגירה SCALA עם דופן בגובה 90 מ"מ,
מגירה SCALA עם דופן בגובה 63 מ
מגירה SCALA עם דופן בגובה 63 מ"מ,
מגירה סקאלה עם גלריה_מגירות GRASS-589
מגירה סקאלה עם גלריה
מגירה SCALA עם גלריה, בתוספת חיזוק לחזית גבוהה,_מגירות GRASS-589
מגירה SCALA עם גלריה, בתוספת חיזוק לחזית גבוהה,
מגירה פנימית גבוהה עם דופן בגובה 186 מ
מגירה פנימית גבוהה עם דופן בגובה 186 מ"מ, CRYSTAL PLUS
מגירה פנימית גבוהה, עם דופן בגובה 186 מ
מגירה פנימית גבוהה, עם דופן בגובה 186 מ"מ
מגירה פנימית נמוכה עם דופן בגובה 90 מ
מגירה פנימית נמוכה עם דופן בגובה 90 מ"מ.
מגירה פנימית נמוכה, עם דופן בגובה 90 מ
מגירה פנימית נמוכה, עם דופן בגובה 90 מ"מ וגלריה.
מגירה גבוהה מסדרת AGANTIS, גובה 127 מ
מגירה גבוהה מסדרת AGANTIS, גובה 127 מ"מ, עם דופן זכוכית
מגירה גבוהה AGANTIS, דופן 127 מ
מגירה גבוהה AGANTIS, דופן 127 מ"מ
מגירה גבוהה 127 מ
מגירה גבוהה 127 מ"מ AGANTIS, עם גלריה
מגירה גבוהה 127 מ
מגירה גבוהה 127 מ"מ, AGANTIS, עם גלריה כפולה.
מגירה גבוהה,  AGANTIS, עם דופן הגבהה מזכוכית וגלריה גבוהה._מגירות GRASS-589
מגירה גבוהה, AGANTIS, עם דופן הגבהה מזכוכית וגלריה גבוהה.
מגירה פנימית נמוכה 95 מ
מגירה פנימית נמוכה 95 מ"מ, AGANTIS, עם זכוכית.
מגירה AGANTIS נמוכה דופן 95 מ
מגירה AGANTIS נמוכה דופן 95 מ"מ.
מגירה פנימית נמוכה 95 מ
מגירה פנימית נמוכה 95 מ"מ AGANTIS.
מגירה נמוכה 95 מ
מגירה נמוכה 95 מ"מ, AGANTIS, עם דופן זכוכית
מגירה פנימית נמוכה 95 מ
מגירה פנימית נמוכה 95 מ"מ, AGANTIS, עם גלריה