מנגנוני הרמה GRASS

מנגנון פתיחה הרמה, סטטי עם בולם לדלת מיקרו, דגם L80_מנגנוני הרמה GRASS-631
מנגנון פתיחה הרמה, סטטי עם בולם לדלת מיקרו, דגם L80
מנגנון פתיחה סטטי עם בולם לדלת מתקפלת, דגם F20_מנגנוני הרמה GRASS-631
מנגנון פתיחה סטטי עם בולם לדלת מתקפלת, דגם F20