צירי ספר לדלתות

ציר ספר שטוח, דגם 230C_צירי ספר לדלתות-642
ציר ספר שטוח, דגם 230C
ציר ספר עם מיסבים, דגם 220RC_צירי ספר לדלתות-642
ציר ספר עם מיסבים, דגם 220RC
ציר ספר ישר, דגם 220C_צירי ספר לדלתות-642
ציר ספר ישר, דגם 220C