צירים עם בולם

ציר קליפ פנימי עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה שתילה, דגם 46017H_צירים עם בולם-703
ציר קליפ פנימי עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה שתילה, דגם 46017H
ציר קליפ פנימי עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה שתילה, דגם 46017B_צירים עם בולם-703
ציר קליפ פנימי עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה שתילה, דגם 46017B
ציר קליפ פנימי עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה ברגים, דגם 46017_צירים עם בולם-703
ציר קליפ פנימי עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה ברגים, דגם 46017
ציר קליפ כפוף עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה שתילה, דגם 460009H_צירים עם בולם-703
ציר קליפ כפוף עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה שתילה, דגם 460009H
ציר קליפ כפוף עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה שתילה, דגם 460009B_צירים עם בולם-703
ציר קליפ כפוף עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה שתילה, דגם 460009B
ציר קליפ כפוף עם בלימה, זוית פתיחה 105°, סדרה 46000_צירים עם בולם-703
ציר קליפ כפוף עם בלימה, זוית פתיחה 105°, סדרה 46000
ציר קליפ ישר עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה שתילה, דגם 46000H_צירים עם בולם-703
ציר קליפ ישר עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה שתילה, דגם 46000H
ציר קליפ ישר עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה שתילה, דגם 46000B_צירים עם בולם-703
ציר קליפ ישר עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה שתילה, דגם 46000B
ציר קליפ ישר עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה ברגים, דגם 46000_צירים עם בולם-703
ציר קליפ ישר עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה ברגים, דגם 46000
ציר ישר הרחקה, זווית פתיחה 155°, ציר LOGICA נעילת כנף, דגם C2JKAE9_צירים עם בולם-703
SILENTIA+ LOGICA
ציר ישר הרחקה, זווית פתיחה 155°, ציר LOGICA נעילת כנף, דגם C2JKAE9
ציר כפוף 94° עם בולם לדלת עבה, ציר LOGICA נעילת כנף, דגם C2JBGE9_צירים עם בולם-703
SILENTIA+ LOGICA
ציר כפוף 94° עם בולם לדלת עבה, ציר LOGICA נעילת כנף, דגם C2JBGE9
ציר ישר 94° עם בולם לדלת עבה, ציר LOGICA נעילת כנף, דגם C2JBAE9_צירים עם בולם-703
SILENTIA+ LOGICA
ציר ישר 94° עם בולם לדלת עבה, ציר LOGICA נעילת כנף, דגם C2JBAE9
ציר כפוף 110° עם בולם, ציר LOGICA נעילת כנף, דגם C7J6GE9_צירים עם בולם-703
SILENTIA+ LOGICA
ציר כפוף 110° עם בולם, ציר LOGICA נעילת כנף, דגם C7J6GE9
ציר ישר 110° עם בולם, ציר LOGICA נעילת כנף, דגם C7J6AE9_צירים עם בולם-703
SILENTIA+ LOGICA
ציר ישר 110° עם בולם, ציר LOGICA נעילת כנף, דגם C7J6AE9
ציר כפוף 110° עם בולם, ציר לברגי סיבית, דגם C7P6GE9_צירים עם בולם-703
+SILENTIA
ציר כפוף 110° עם בולם, ציר לברגי סיבית, דגם C7P6GE9
ציר כפוף 110° עם בולם, ציר שתילה, דגם C7W6GE9_צירים עם בולם-703
+SILENTIA
ציר כפוף 110° עם בולם, ציר שתילה, דגם C7W6GE9
ציר כפוף 110° עם בולם, ציר שתילה, דגם C7R6GE9_צירים עם בולם-703
+SILENTIA
ציר כפוף 110° עם בולם, ציר שתילה, דגם C7R6GE9
ציר ישר 110° עם בולם, ציר שתילה, דגם C7R6AE9_צירים עם בולם-703
+SILENTIA
ציר ישר 110° עם בולם, ציר שתילה, דגם C7R6AE9
ציר ישר 110° עם בולם, ציר שתילה, דגם C7W6AE9_צירים עם בולם-703
+SILENTIA
ציר ישר 110° עם בולם, ציר שתילה, דגם C7W6AE9
ציר כפוף 94° עם בולם לדלת עבה, ציר לברגי סיבית, דגם C2PBGE9_צירים עם בולם-703
+SILENTIA
ציר כפוף 94° עם בולם לדלת עבה, ציר לברגי סיבית, דגם C2PBGE9
ציר ישר 94° עם בולם לדלת עבה, ציר שתילה, דגם C2WBAE9_צירים עם בולם-703
+SILENTIA
ציר ישר 94° עם בולם לדלת עבה, ציר שתילה, דגם C2WBAE9
ציר פנימי 94° עם בולם לדלת עבה, ציר שתילה, דגם C2RBPE9_צירים עם בולם-703
+SILENTIA
ציר פנימי 94° עם בולם לדלת עבה, ציר שתילה, דגם C2RBPE9