צירים 105° עם בולם

ציר קליפ פנימי עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה שתילה, דגם 46017H_צירים 105° עם בולם-738
ציר קליפ פנימי עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה שתילה, דגם 46017H
ציר קליפ פנימי עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה שתילה, דגם 46017B_צירים 105° עם בולם-738
ציר קליפ פנימי עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה שתילה, דגם 46017B
ציר קליפ פנימי עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה ברגים, דגם 46017_צירים 105° עם בולם-738
ציר קליפ פנימי עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה ברגים, דגם 46017
ציר קליפ כפוף עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה שתילה, דגם 460009H_צירים 105° עם בולם-738
ציר קליפ כפוף עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה שתילה, דגם 460009H
ציר קליפ כפוף עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה שתילה, דגם 460009B_צירים 105° עם בולם-738
ציר קליפ כפוף עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה שתילה, דגם 460009B
ציר קליפ כפוף עם בלימה, זוית פתיחה 105°, סדרה 46000_צירים 105° עם בולם-738
ציר קליפ כפוף עם בלימה, זוית פתיחה 105°, סדרה 46000
ציר קליפ ישר עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה שתילה, דגם 46000H_צירים 105° עם בולם-738
ציר קליפ ישר עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה שתילה, דגם 46000H
ציר קליפ ישר עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה שתילה, דגם 46000B_צירים 105° עם בולם-738
ציר קליפ ישר עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה שתילה, דגם 46000B
ציר קליפ ישר עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה ברגים, דגם 46000_צירים 105° עם בולם-738
ציר קליפ ישר עם בלימה, זוית פתיחה 105°, התקנה ברגים, דגם 46000